Bài tập trắc nghiệm hình cầu ngoại tiếp hình chóp có cạnh bên vuông góc

Hình cầu ngoại tiếp hình chóp có cạnh bên vuông góc, bài tập trắc nghiệm

Tính chất đường trung trực

 là đường trung trực của AB. Các điểm trên  cách đều A, B.

Mặt phẳng trung trực ( Mặt phẳng trung trực là mặt phẳng vuông góc với đoạn thẳng, cắt đoạn thẳng tại trung điểm)

(P) là mặt phẳng trung trực của AB. Các điểm trên mặt phẳng (P) cách đều A,B

Trục đường tròn

Cho đa giác ABCDEFM.. có đường tròn ngoại tiếp tâm O, đường thẳng  vuông góc với đường tròn tại tâm O. Các điểm nằm trên  cách đều A, B,C,D, E, F, M.

 = IC = ID = IE = IF = IM…

Tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác thường gặp

Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện: Trong không gian tồn tại I cách đều các đỉnh khối đa diện. I là tâm cầu ngoại tiếp khối đa diện

Công thức tính diện tích, thể tích khối cầu.

Công thức tính diện tích:

Công thức tính thể tích

  Bài tập trắc nghiệm

 • Bài 1: Ba đoạn thẳng SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau tạo thành một tứ diện S.ABC với . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đó:

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 2: Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có . Mặt cầu đi qua các đỉnh A, B, C, S có bán kính r bằng:

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh  và SC vuông góc với đáy. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là:

  1.

  4 cm

  2.

  3 cm

  3.

  1 cm

  4.

  2 cm

 • Bài 4: Cho  hình  chóp  S.ABC  có  và  vuông tại A, biết. Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  1.

  3a

  2.

  3.

  4.

  a

 • Bài 5: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng ,   Tính diện tích hình cầu ngoại tiếp hình chóp .

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy, . Đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, . Gọi E là trung điểm của AD. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ECD

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 7: Hình chóp  có , tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a và góc giữa SC với (ABC) bằng 450. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 8: Cho tứ diện S.ABC có tam giác (ABC) vuông tại B, AB = a ,  và ,, .Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 9: Cho tứ diện S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A với AB = 3a, AC =4a. Hình chiếu H của S trùng với tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Biết SA =2a, bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là.

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 10: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = 2a, BC  = a, hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm H của AD, . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  bằng bao nhiêu?

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 11: Cho hình chóp S.ABCD có , tam giác ABC cân tại A,  và . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh 1, góc BAD bằng , (SCD) và (SAD) cùng vuông góc với (ABCD), SC tạo với đáy góc 45 độ. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC ?

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân với đáy lớn . Cạnh bên SA = 2a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 15: Cho lăng trụ ABC. A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, AB = a và . Biết rằng  và hình chiếu của A lên A’B’C’ là trung điểm H của A’B’. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện AHB’C’.

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 1: Ba đoạn thẳng SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau tạo thành một tứ diện S.ABC với . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đó:

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 2: Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có . Mặt cầu đi qua các đỉnh A, B, C, S có bán kính r bằng:

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh  và SC vuông góc với đáy. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là:

  1.

  4 cm

  2.

  3 cm

  3.

  1 cm

  4.

  2 cm

 • Bài 4: Cho  hình  chóp  S.ABC  có  và  vuông tại A, biết. Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  1.

  3a

  2.

  3.

  4.

  a

 • Bài 5: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng ,   Tính diện tích hình cầu ngoại tiếp hình chóp .

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy, . Đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, . Gọi E là trung điểm của AD. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ECD

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 7: Hình chóp  có , tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a và góc giữa SC với (ABC) bằng 450. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 8: Cho tứ diện S.ABC có tam giác (ABC) vuông tại B, AB = a ,  và ,, .Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 9: Cho tứ diện S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A với AB = 3a, AC =4a. Hình chiếu H của S trùng với tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Biết SA =2a, bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là.

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 10: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = 2a, BC  = a, hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm H của AD, . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  bằng bao nhiêu?

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 11: Cho hình chóp S.ABCD có , tam giác ABC cân tại A,  và . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh 1, góc BAD bằng , (SCD) và (SAD) cùng vuông góc với (ABCD), SC tạo với đáy góc 45 độ. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC ?

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân với đáy lớn . Cạnh bên SA = 2a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

  1.

  2.

  3.

  4.

 • Bài 15: Cho lăng trụ ABC. A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, AB = a và . Biết rằng  và hình chiếu của A lên A’B’C’ là trung điểm H của A’B’. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện AHB’C’.

  1.

  2.

  3.

  4.

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Bài tập trắc nghiệm hình cầu ngoại tiếp hình chóp có cạnh bên vuông góc
Bài tập trắc nghiệm hình cầu ngoại tiếp hình chóp có cạnh bên vuông góc
Hình cầu ngoại tiếp hình chóp có cạnh bên vuông góc, bài tập trắc nghiệmTính chất đường trung trực là đường trung trực của AB. Các điểm trên  cách đều A, B.Mặt phẳng trung trực ( Mặt phẳng trung trực là ...
Chuyên mụcHình cầu, hình trụ, hình nón
Bài tập trắc nghiệm hình nón tròn xoay
Bài tập trắc nghiệm hình nón tròn xoay
Mặt nón tròn xoayTrong mặt phẳng (P), cho 2 đường thẳng d, Δ cắt nhau tại O và chúng tạo thành góc β với 0 < β < 900. Khi quay mp(P) xung quanh trục Δ với góc β không ...
Chuyên mụcHình cầu, hình trụ, hình nón
Bài tập trắc nghiệm, hình cầu ngoại tiếp hình chóp có mặt bên vuông góc đáy,
Bài tập trắc nghiệm, hình cầu ngoại tiếp hình chóp có mặt bên vuông góc đáy,
HÌNH CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC ĐÁYNhắc lại kiến thức cần thiếtTính chất đường trung trực là đường trung trực của AB. Các điểm trên  cách đều A, B.Mặt phẳng trung trực ( Mặt phẳng trung ...
Chuyên mụcHình cầu, hình trụ, hình nón
Sách và tư liệu
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG HÀM NGHI LỚP 11 - VẬT LÝ - 2013/2014
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG HÀM NGHI LỚP 11 - VẬT LÝ - 2013/2014
Đề thi chọn học sinh giỏi của trường Hàm Nghi, có nhiệt, điện, cơ khá hay.
Đề thi chọn vào lớp chuyên 11A0 - THPT Lương Thế Vinh: 2014-2015
Đề thi chọn vào lớp chuyên 11A0 - THPT Lương Thế Vinh: 2014-2015
Kiến thức lớp 10 sử dụng để đánh giá hs muốn vào khối Lý lớp 11
Đề và đáp án kiểm tra định kỳ tháng 10 - Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng
No img
Trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng kiểm tra định kỳ hàng tháng có đáp án chi tiết. Với mục đích thường ...
ĐỀ THI THỬ THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM 2016 - SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
ĐỀ THI THỬ THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM 2016 - SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
 ĐỀ THI THỬ THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM 2016 - SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐĐEPhần ...
2_Công thức chương sóng cơ học
2_Công thức chương sóng cơ học
PHỤC VỤ ÔN LUYỆN TỐT NGHIỆP VÀ ÔN THI ĐẠI HỌC - NHANTHANHGROUP